Foulards

Set models diferents de foulards d’un cotó molt dolç i molt fí…
Flors, mar, arbres…